Ik ben Arjette de Pree (1965): adviseur, trainer, coach en presentator/dagvoorzitter. Het in beweging brengen van mensen en organisaties om beter te functioneren en het beste uit zichzelf te halen, is mijn doel en drive. Dat doe ik op basis van succesvol gebleken managementopvattingen en jarenlange ervaring. Graag maak ik daarbij gebruik van Management Drives, een unieke methode om drijfveren van mensen te meten en zo hun performance te verbeteren. Ik ben aangesloten bij de Orde van Organisatie adviseurs (OOA) en werk volgens de richtlijnen van deze organisatie.

Als u met mij gaat samenwerken, krijgt u een aanpak die zich het best laat schetsen met de volgende woorden:

  • Betrokken en persoonlijk;
  • Daadkrachtig en energiek;
  • Kritisch, doorvragend en confronterend;
  • Praktijk- en resultaatgericht;

Contact

06-45556132kantoor
Pelikaanstraat 1, 8916 AD, Leeuwarden
BTW nummer: NL001552127B94
info@de-pree.nl
Arjette de Pree
Leveringsvoorwaarden
Privacyverklaring

OOA_Logo_The Netherlands-v08

Voorbeelden uit de praktijk

Opdrachtgevers over mij

Ik heb heel goede ervaringen met Arjette de Pree als het gaat om het helpen oplossen van knelpunten in samenwerkingstrajecten. Zij is goed in staat om mensen de spiegel voor te houden en tot ander gedrag te bewegen. Daarbij kan ze pijnpunten aan de orde stellen op een manier die niet bedreigend is maar mensen juist in staat stelt om op een andere, meer effectieve wijze te werken. Ze maakt daarbij onderscheid tussen inhoudelijke- en samenwerkingsvraagstukken en pakt deze in samenhang aan.”
MARION MULDER

Hoofd afdeling samenleving gemeente Heerenveen

Arjette de Pree is bijzonder goed in staat competenties en vaardigheden van mensen te spiegelen aan datgene wat een specifieke school/organisatie nodig heeft. Ze is in staat om via het stellen van de goede vragen complexe problemen op school terug te brengen in een overzichtelijk aantal (actie)punten. Daarbij heeft ze het analytisch vermogen om snel een organisatie te doorgronden. Ze herkent de vooroplopers, de achterblijvers, de meestribbelaars en de dwarsliggers. Ze kan een divers team dat alle kanten opvliegt veranderen in een – nog steeds – divers team dat een gezamenlijke richting bepaalt.”
JAN VEENSTRA

Algemeen directeur van Primo Opsterland

Arjette de Pree heeft voor onze gemeente meerdere opdrachten uitgevoerd. Zo heeft ze medewerkers gecoacht en geadviseerd bij stagnerende samenwerking. Onlangs heeft ze met verve een bijeenkomst geleid over de mogelijke opvang van vluchtelingen in onze gemeente: “Haar zorgvuldigheid en deskundigheid maar ook haar invoelend vermogen en bovenal haar vriendelijkheid, zorgen ervoor dat het prettig is als zich iets voordoet waarbij we haar in kunnen schakelen.”
ROEL SLUITER

Burgemeester van Harlingen

Arjette luistert goed, leest zich grondig in, weet de juiste interne en externe stakeholders uitspraken te ontlokken, rapporteert haar bevindingen duidelijk en professioneel, staat open voor discussie en legt aan het einde van het traject een gedegen visie op de toekomst van de organisatie neer met concrete aanbevelingen en adviezen waar de organisatie  direct mee aan de slag kan.”
JORINE JANSSEN

Voorzitter RvT van Bibliotheken Zuidoost Frysla

Partners

Een greep uit recente opdrachtgevers