Organisatie Advies

Uw organisatie bezint zich op een nieuwe koers en wil graag weten wat stake- holders van u verwachten?

U heeft twijfels over het functioneren van een van uw leidinggevenden en wilt onafhankelijk advies? U bezint zich op verdergaande samenwerking dan wel fusie en wilt advies over aanpak, verkenning van opvattingen van potentiele partners en procesgang?
Na een korte en krachtige intake komt Arjette de Pree met een stappenplan met een concreet tijdspad en kostenindicatie.