Individuele trajecten

Bij coaching gaat het om het uitdagen en het zodanig ondersteunen van de ander, dat deze in beweging komt en in staat is om het beste uit zichzelf en zijn omgeving te halen. Start voor een coachingstraject is vaak dat de vragensteller knelpunten ervaart in zijn functioneren en ontdekt dat de tot dan toe gebruikte aanpak niet meer werkt. In een coachingstraject is de uitdaging om samen de echte vraag op te sporen en mogelijkheden, wensen en kansen in kaart te brengen.

Dit proces begeleid ik door vaste overtuigingen ter discussie te stellen en gezamenlijk een reeël zelfbeeld te definiëren. Zo ontstaat ruimte om nieuwe keuzes te maken.Om echt in beweging te komen moeten stappen gezet worden in de realiteit. Elke coachingssessie eindigt daarom met een afspraak over wat in praktijk gebracht gaat worden. In de volgende gesprekken wordt op ervaringen gereflecteerd zodat de cliënt steeds meer grip krijgt op het gewenste veranderingsproces.

Naast coaching, zijn ook andere vormen van werkbegeleiding mogelijk. Vormen van begeleiding:

  • Individuele coaching
  • Werkbegeleiding
  • Sparring-partner

Klik hier om mijn portfolio te zien.