Team Trajecten

Bij stagnerende samenwerking , onderhuidse spanningen, conflicten of tegenvallende teamresultaten, kan teamcoaching uitkomst bieden. Teamcoaching legt onderlinge communicatiepatronen bloot en maakt deze bespreekbaar waardoor ruimte ontstaat voor constructieve samenwerking.

Mijn aanpak
De start van een teamtraject is afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever. Vaak start het traject met een teamintake waarbij doorgevraagd wordt op de samenwerkingsproblemen. Soms wordt de methodiek van Management Drives hierbij ingezet. Resultaat van de intake is een coachingsvraag waaraan het team, met behulp van de coach, gedurende een aantal sessies gaat werken. In andere situaties start het traject met een individueel gesprek met alle teamleden. De uitkomst van deze inventarisatie wordt besproken met de opdrachtgever en leidinggevende en vervolgens teruggekoppeld aan het team. Op basis van de gesprekken maak ik een voorstel voor een teamtraject.

Gedurende het teamtraject, coach ik de directeur om hem/haar te helpen het beoogde doel, een goed functionerend team, te realiseren.

Klik hier om mijn portfolio te zien.