Fusiebegeleiding

De bevolkingskrimp in Noord- Nederland noodzaakt schoolbesturen voor primair onderwijs om samen te werken. Regelmatig leidt dit tot scholenfusies tussen openbare en christelijke dorpsscholen. Arjette de Pree wordt regelmatig gevraagd om deze fusies te begeleiden. Dat doet ze met haar collega- onderwijsadviseurs in de Coöperatie Noorderwijs (www.Noorderwijs.nl). Zowel de ‘harde’ kant van het fusieproces (fusie- effectrapportage, P&O-, financiële en huisvestingsaspecten) als de ‘ cultuurkant’ wordt door Noorderwijs uitgevoerd. Arjette de Pree begeleidt teams in een fusie, leidt werkgroepen ‘identiteit’, ouderavonden etc.