Individuele coaching

Een manager van een zorginstelling is niet gelukkig in zijn baan. Hij vraagt zich af of de werkdruk voor hem het struikelblok is of dat andere factoren zijn werk zwaar maken. In gesprekken met Arjette de Pree analyseert hij zijn onvrede, bespreekt hij andere manieren om met zijn werk om te gaan en brengt deze vervolgens in praktijk. Hij komt tot het inzicht dat zijn huidige functie te ver afligt van zijn oorspronkelijke drijfveer, namelijk een sterke gerichtheid op het primaire zorgproces. In overleg met zijn bestuurder kiest hij daarom voor een andere baan.