Management Drives

Ik ben partner van Management Drives (MD); dit is een unieke methode om naar mensen, teams en organisaties te kijken. MD geeft inzicht in leidende denkpatronen en gewoontes, gemeten in de vorm van drijfveren. Drijfveren voorspellen in belangrijke mate hoe een individu of team functioneert. Datgene wat iemand drijft voorspelt zijn gedrag, bepaalt de motivatie om dingen wel of niet te doen. MD helpt mensen en organisaties om hun performance te verbeteren. MD wordt veel toepast binnen bedrijven, overheden, onderwijs en zorg en welzijn. Ervaring leert dat deze methodiek snel inzicht biedt in verschillende werkstijlen, handvatten biedt voor individuele- en teamontwikkeling en het geven en ontvangen van feedback.