Biografie

Werkervaring

2003 – 2007
Management consultant bij Cedin (onderwijsbegeleidingsdienst Friesland en Groningen).
Functie- inhoud: coachen, trainen en adviseren van (bovenschools) management van scholen voor primair (en voortgezet) onderwijs.
Overige taken: assessor voor schooldirecteuren en bovenschools management (zowel gericht op selectie als ontwikkelingsgerichte assessments); adviseur/ procesbegeleider bij gemeenten die bijvoorbeeld een brede school willen oprichten of een taalbeleid willen ontwikkelen.
Inhoudsgebieden: Integraal personeelsbeleid, management- vaardigheden, visie- ontwikkeling, conflicthantering, teambuilding, communicatie, coachend leidinggeven etc.

1998 – 2003
Manager divisie Onderwijsadvisering bij GCO fryslân.
Functie- inhoud: werving en selectie. Scholingsbeleid ontwikkelen. Deskundigheidsbevordering organiseren. Adviseren directie op gebied van beleidsontwikkeling. Coachen van medewerkers. Werkverdeling en werkbegeleiding. Belangrijkste taak was het voorbereiden van de divisie op de overgang van gesubsidieerd naar commercieel werken.

1997 – 1998
PR- medewerker en consulent Voortgezet Onderwijs bij GCO fryslân.

1990 – 1997
Project- coördinator en (vanaf 1995) plaatsvervangend directeur  bij het Emancipatiebureau Friesland (bureau EQUA).
Functie- inhoud: het opzetten van een project ‘flexibilisering van de arbeid’ in samenwerking met Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en het MKB Friesland. Daarnaast het geven van bekendheid aan de zgn. ‘1990- maatregel’, een maatregel die uitgaat van economische zelfstandigheid van vrouwen.
Activiteiten: ondermeer het schrijven van artikelen, het geven van lezingen.
Inhoudsgebieden: emancipatiebeleid, meidenbeleid, arbeidsvoorwaardenbeleid, onderwijs.

1988 – 1990
Docente Nederlands aan de Rijksscholengemeenschap “ Simon Vestdijk”  te Harlingen.


Bestuurlijke ervaring

1996 – 2000
Gemeenteraadslid in Leeuwarden voor de Partij van de Arbeid.

Raadcommissies: Welzijn ( vanaf 1997 voorzitter van de commissie Welzijn)  en Economische zaken. Voorzitter van de  raadswerkgroep dualisering.
Thema’s: o.a.
lokaal sociaal beleid, minimabeleid, werkgelegenheidsbeleid, bestuurlijke vernieuwing.

1988  – 1993
Lid- secretaris van het Nationaal Comité Europees Jaar van de Ouderen 1993.
Thema’s: o.a. solidariteit tussen de generaties, ouderenbeleid, participatie, inkomensbeleid.

1988 – 1996
Lid van de Raad voor het Jeugdbeleid, een landelijk adviesorgaan van de regering.
Thema’s: onderwijs en arbeidsmarkt, kinderopvang, meidenbeleid.
Taken: voorzitterschap van diverse raadsadviescommissies, dagvoorzitterschap van congressen, deelname aan forums etc.


Overige nevenfuncties

2010 – heden Bestuurslid van het Nieuwe Stadsweeshuis te Leeuwarden
1997 – 1998 Columnist in de Leeuwarder Courant;
1990 – 1993 Redactielid van de jongereninformatie- gids “ 16 of zo” (een landelijke
informatiegids voor jongeren, gesubsidieerd door het toenmalige ministerie van WVC);
1984 – 1985 Mede- presentator van het NOS- televisie- programma ‘ Alles is toch al geregeld’;
1978 – 1989 Columniste bij Opzij.


Kennis- en ervaringsgebieden

onderwijs
openbaar bestuur
jeugd- en ouderenbeleid
lokaal sociaal beleid
emancipatie
HRM/ personeelsbeleid
gemeentelijke organisatie