Training

 • Training ‘Presenteren kun je leren’ (2013)
 • Training oudercommunicatie (2013/ 2014)
 • Training van managementteam in omslag van gesubsidieerd werk naar maatschappelijk ondernemerschap (2012)
 • Training van welzijnsmedewerkers in het professioneel presenteren van de werksoort (2012)
 • Training en advisering van een managementteam in ondernemerschap en marktgericht werken (2010/2011);
 • Training van professionals in het geven van boeiende presentaties (2010/ 2011);
 • Training van een managementteam in het resultaatgericht leidinggeven (2010/ 2011);
 • Training van een groep adviseurs in het effectiever adviseren (2010/ 2011);
 • Training van (vice) voorzitters van raadscommissies in het effectief voorzitten van commissie- en raadsvergaderingen;
 • Training van teams in effectieve communicatie, m.b.v. de Roos van Leary (2010, 2009);
 • Training van schoolteams in het voeren van oudergesprekken (2010, 2009);
 • Training van een groep directeuren in het ontwikkelen van een gesprekkencyclus (2010, 2009);
 • Training van een groep directeuren in het ‘excellent communiceren’ (2010, 2009 en 2008);
 • Training van een groep directeuren in het voeren van beoordelingsgesprekken (2010, 2009 en 2008);
 • Training van een team kind- en jongerenwerkers in visie-en methodiekontwikkeling (2010, 2009 en 2008);
 • Training van een directeurenteam in het situationeel leiderschap (2008);
 • Training van een team van een financiële afdeling van een middelgrote organisatie in samenwerking (2008);
 • Training van diverse schoolteams in het geven en ontvangen van feedback (2008);
 • Training van een schoolteam in het ontwikkelen van een visie (2008);
 • Trainen van een team leerkrachten in het communiceren met ouders (2007);
 • Trainen van een team werkvoorbereiders van een Woningbouwcorporatie in het coachend adviseren (2007);
 • Training van een team leerkrachten in effectief communiceren (2007);
 • Training van een groep (commissie) voorzitters in het effectief voorzitten van vergaderingen 
( 2007);
 • Teambuilding van een schoolteam ( 2007);
 • Training van leerkrachten en intern begeleiders in het schrijven van handelingsplannen ( 2007);
 • Begeleiding van een interne gemeentelijke bijeenkomst waarin de werkwijze is geëvalueerd en een werkagenda voor de komende jaren is geformuleerd ( 2007)
 • Training/ scholing van een groep directeuren van basisscholen over de implementatie van een gesprekkencyclus ( 2007);
 • Training van leerkrachten in het schrijven van Persoonlijke Ontwikkelings Plannen ( 2007);
 • Begeleiden van twee werkbijeenkomsten voor gemeentelijke medewerkers van twee sectoren, welzijn en ruimtelijke ordening, over de noodzaak tot betere samenwerking (2006);