Praktijkleider praktijkroute

Het Friesland College(FC) en ZuidOostZorg(ZOZ) hebben een nieuwe vorm van onderwijs ontwikkeld waarbij jongeren vanaf de eerste schooldag werken in de praktijk. In de praktijkroute gaan werken en leren hand in hand.

Arjette de Pree is door beide organisaties gevraagd om als projectleider de praktijkroute uit te rollen over alle locaties van ZOZ en de verschillende opleidingen van het FC. Daarbij gold een resultaatverplichting voor zowel het aantal studenten dat geworven moest worden als voor het aantal vestigingen van ZOZ dat een werkplek moest bieden. De samenwerking tussen de onderwijscultuur van het FC en de zorgcultuur van de organisatie voor ouderenzorg was daarbij een van de uitdagingen.