Strategische beleidsontwikkeling

De Raad van Toezicht van een bibliotheekorganisatie wil het aangekondigde vertrek van haar directeur benutten voor een aanscherping van de koers. Dit moet de basis vormen voor een profielschets voor de nieuw te benoemen directeur.

Arjette de Pree krijgt de opdracht om toekomstscenario’s te verkennen die aansluiten bij het huidige beleidsplan. Zij gaat, na bronnenonderzoek, in gesprek met zowel vertegenwoordigers binnen de organisatie als met stakeholders van buiten de organisatie om input te krijgen. De conclusies en aanbevelingen die zij op basis van de gesprekken doet, koppelt ze terug aan opdrachtgever en de interne organisatie. In een korte rapportage koppelt ze haar bevindingen terug aan de Raad van Toezicht die haar aanbevelingen grotendeels overneemt. Zo wordt via interactieve beleidsvorming toegewerkt naar een toekomstbestendige koers.