Team coaching

De samenwerking tussen de directeuren van een onderwijsorganisatie komt moeizaam van de grond. Alle directeuren onderschrijven het belang van samenwerking maar als puntje bij paaltje komt, kiezen ze voor de eigen school. Ze vragen Arjette de Pree om hen te begeleiden. Met behulp van Management Drives (MD), een methode die drijfveren van mensen zichtbaar maakt en in kleuren weergeeft, wordt geanalyseerd welke potentie het team bezit en wat de angel in de samenwerking is. Deze analyse wordt door de deelnemers herkend en biedt concrete handvatten voor een verbeterslag. Bovendien leidt de terugkoppeling van MD op individueel niveau tot inzicht in eigen kwaliteiten en valkuilen. Een uitdaging voor de eigen professionele ontwikkeling.